नमस्कार, "मावळा प्रतिष्ठान"च्या या संकेतस्थळावर आपले सहर्ष स्वागत आहे. !! जय जिजाऊ !! जय शिवराय !! जय शंभूराजे !!
 
 
 

सभासद नोंदणी फॉर्म

नाव : :
   
संपूर्ण पत्ता : :
   
जन्मतारीख : :
   
ई मेल ID : :
   
मोबाईल क्रमांक : :
   
शिक्षण : :
   
आपली आवड : :
   
रक्तगट : :
   
वैवाहिक पात्रता : :
   
सध्या काय करता : :
शिक्षण नोकरी व्यवसाय
   
  एक प्रत मलाही पाठवा.