नमस्कार, "मावळा प्रतिष्ठान"च्या या संकेतस्थळावर आपले सहर्ष स्वागत आहे. !! जय जिजाऊ !! जय शिवराय !! जय शंभूराजे !!
 
 

-: एक हात मदतीचा...संकल्प १०००० वह्या व१०००० पेन गोळा करण्याचा - २०१६ :-